MU CHU TƯỚC - MÁY CHỦ LORENCIA

TẢI GAME FACEBOOK MUONLINE NHÓM FACEBOOK

Thông tin LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

TRAIN ZEN - DỄ CHƠI - DỄ HIỂU
ALPHA TEST: 13H 00/00/0000 - OPEN BETA: 13H 00/00/0000

Đây là lộ trình phát triển của Gameserver nhầm cho game đỡ nhàm chán khi đồ có sẵn.
Các Game thủ xem lịch trình để nấm rỏ các hoạt động trong game.


LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN
Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Ghi Chú
Ngay Sau OPEN Chiến Mã + Quạ Tinh Kanturu Relics , Barrack
Ngay Sau OPEN Drop NL Wing 2 Boss Erohim và Train tại Icarus
7 Ngày Sau OPEN Drop NL Wing 2.5 Boss Quỷ Vương
15 Ngày Sau OPEN Mở Trang Bị 380 Đổi Xu May Mắn
30 Ngày Sau Open Mở NL Wing 3 Drop ở Nhện Selupan
45 Ngày sau OPEN Mở Đồ 400 Siêu Boss Hoàng Gia
Giai Đoạn Sau Mở Các Loại Trang Bị SS8 Sẽ Thông Báo Sau

Thông tin Thông tin cần biết

TRAIN ZEN - DỄ CHƠI - DỄ HIỂU
ALPHA TEST: 13H 00/00/0000 - OPEN BETA: 13H 00/00/0000

Nhầm hướng dẫn các Game thủ biết các vị trí vật phẩm rơi trên các lục địa Mu Online.

Thông tin cần biết
Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus, Săn Erohim
Sub: 2-3
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại:
Kanturu Relics , Barrack
Sub: 2-3
Đá nguyên thủy Train tại:
Kanturu Relics
Sub: 2-3
Đá Tạo Hóa Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy
Phá Tháp Tinh Luyện
Sub: 2-3
Đá Hộ Mệnh Train tại:
Raklion
Sub: 2-3
Drop Ngọc Jewel Train tại:
Quái 70 Trở Lên
Sub: 2-3
Train Đồng Xu May Mắn Train tại:
Barracks, Huyết Lâu, Quảng Trường Quỷ
Sub: 2-3
Train WcoinC Train tại:
Barracks
Sub: 2-3
Đổi Đồ
Exl Hoặc Đồ Thần Lấy WcoinC
Cách Đổi:
Bỏ 2 Món Vào Máy Chaos Noria
Tỷ lệ 50%
Sub: 1