MU CHU TƯỚC - MÁY CHỦ LORENCIA

TẢI GAME FACEBOOK MUONLINE NHÓM FACEBOOK

Sự kiện 01 Đua top master level class (Lần 1)

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Set thần 8% ( set full thần +11 )
  (Hắc điểu, Ánh trăng, Nữ thần
  Hỏa Thần, Hoàng Kim, Ma Pháp, Bạch Hổ)

 • TOP 2

  Set thần 7% ( set full thần )

 • TOP 3

  ( Top khuyến khích ) Set thần 7%

LUẬT CHƠI

 • Trong 7 ngày đầu open, top 3 nhân vật class có số level master cao nhất của chủng tộc sẽ được nhận quà.
 • Bảng xếp hạng master level xem trực tiếp trong game.
 • Trường hợp master level bằng nhau sẽ dựa theo các chỉ số phụ khác để xếp hạng (Reset, điểm năng động săn boss,....)
  (Quyết định của admin là quyết định cuối cùng).
 • Trong thời gian đua top không hỗ trợ điểm master khi đổi giới tính.

 • LƯU Ý

  • Sau khi kết thúc đua top master lần 1 có thể điều chỉnh cân bằng level master để đua top lần 2 (Nếu có) Mẹo: party không giảm exp khi train, hãy tìm hiểu để các bãi train cũng như các tính năng khác để đua top level master nhanh nhất.

Sự kiện 02 Đua top Huyết Lâu (Blood Castle)

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Set thần rồng 10%
  (vkr- ring pen) full (trong đó vkr + 11)

 • TOP 2

  Set thần rồng 10%
  (vkr- ring pen)

 • TOP 3

  01 Muun Pet Hoàng Kim
  100 cặp BS

 • TOP 4-5

  02 ngọc exl 100%

LUẬT CHƠI

 • Trong 10 ngày diễn ra event: người chơi có số điểm Blood Castle (tính phá Quest) sẽ nhận được phần
  thưởng.

LƯU Ý

 • Bảng xếp hạng Blood Castle xem trực tiếp trong game nếu có tranh chấp Top sẽ dựa vào các chỉ số
  phụ khác để xếp hạng (Quyết định của admin là quyết định cuối cùng).

Sự kiện 03 Đua top Quảng Trường Quỷ (Devil Square)

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Set thần rồng 10%
  (vkr- ring pen) full (trong đó vkr + 11)

 • TOP 2

  Set thần rồng 10%
  (vkr- ring pen)

 • TOP 3

  01 Muun Pet Hoàng Kim
  100 cặp BS

 • TOP 4-5

  02 ngọc exl 100%

LUẬT CHƠI

 • Trong 10 ngày diễn ra event: người chơi có số điểm Devil Square (tính số lượng kill quái) sẽ nhận
  được phần thưởng.

LƯU Ý

 • Bảng xếp hạng Devil Square xem trực tiếp trong game nếu có tranh chấp Top sẽ dựa vào các chỉ số
  phụ khác để xếp hạng (Quyết định của admin là quyết định cuối cùng).

Sự kiện 04 Đua top Săn boss

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Wing 2.5 full + 11
  01 ngọc level Vip
  100 cặp BS

 • TOP 2

  Wing 2.5 Full
  50 cặp BS

 • TOP 3

  02 ngọc level
  200k Gcoin

 • TOP 4-5

  01 ngọc level

LUẬT CHƠI

 • Trong 10 ngày diễn ra event: người chơi có số điểm săn boss sẽ nhận được phần thưởng.

LƯU Ý

 • Nếu có tranh chấp Top sẽ dựa vào các chỉ số phụ khác để xếp hạng
  (Quyết định của admin là quyết định cuối cùng).

ĐIỂM SỰ KIỆN SĂN BOSS

 • Kundun - Boss Guild: ( 20 điểm ), NightMare: ( 7 điểm ).
 • Selupan - Medusa - Quỷ Vương - Boss Băng Giá: ( 10 điểm ).
 • Rồng đỏ - Boss Truy tìm báu vật: ( 5 điểm ).
 • Phù Thủy Trắng - Quỷ Xương - Boss vàng: ( 1,2,3 điểm... ).

Sự kiện 05 Đua top Bang Hội

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Sói Hoàng Kim
  1 ngọc level Vip
  2m Gcoin
  300 cặp BS

 • TOP 2

  01 Muun pet Hoàng Kim
  2m Gcoin
  200 cặp BS

 • TOP 3

  01 Muun pet Hoàng Kim
  1m Gcoin
  100 cặp BS

LUẬT CHƠI

 • Trong 10 ngày diễn ra event, Bang hội (Guild) có điểm xếp hạng Guild cao nhất sẽ được nhận quà.
 • Phần thưởng sẽ được trao cho chủ Guild.
 • Điểm xếp hạng bang hội (Guild Point) có thể xem trực tiếp trong game.
 • Điểm Guild Point là tổng điểm GP của các thành viên trong guild.
 • Điểm GP có được khi người chơi hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày trên web và các hoạt động săn boss trong game.
 • (Chỉ người chơi đã tham gia guild mới nhận được điểm GP - Nếu không tham gia Guild thì sẽ không nhận được điểm GP này).

LƯU Ý

 • Tổng điểm GP của Guild (xếp hạng) sẽ phụ thuộc vào hoạt động của các thành viên.
 • Điểm GP của Guild (Xếp hạng) sẽ thay đổi nếu thành viên thoát Guild và tham gia vào các Guild khác.
 • Nhân vật DL làm chủ Guild sẽ được ưu tiên được 80 thành viên trong guild.
 • Hãy cân nhắc khi tạo Guild, tham gia Guild và thể hiện khả năng lãnh đạo của chủ Guild.
 • Điểm GP sẽ được điều chỉnh khi (về 0) cho lần đua top tiếp theo.
 • Điểm GP thưởng ở nhiệm vụ hàng ngày trên web tài khoản: Xem tại web tài khoản- mục nhân vật.

ĐIỂM SỰ KIỆN SĂN BOSS

 • Kundun - Boss Guild: ( 20 điểm ).
 • Selupan - Medusa - Quỷ Vương - Boss Băng Giá: ( 10 điểm ).
 • NightMare: ( 7 điểm ).
 • Rồng đỏ - Boss Truy tìm báu vật: ( 5 điểm ).
 • Phù Thủy Trắng - Quỷ Xương - Boss vàng: ( 1,2,3 điểm... ).

Sự kiện 06 Đua top Phú hộ Vinh danh

Sự kiện bất đầu khi open máy chủ

 • Bất đầu 00:00h - ngày 00/00/000
 • Kết thúc 00:00h - ngày 00/00/000
 • TOP 1

  Wing 2.5 Full + 13
  Set thần (ring pen) King (15%) full
  1 ngọc level vip

 • TOP 2

  Wing 2.5 Full + 11
  Set thần (ring pen) King (15%)

 • TOP 3-5

  Wing 2.5 Full
  Set thần (cặp ring) Zod (10%)

LUẬT CHƠI

 • Trong 7 ngày đua top phú hộ: 5 người chơi có số Gcoin nạp cao nhất sẽ được nhận quà.

LƯU Ý

 • Phần thưởng khuyến khích cho người chơi nạp trên 2m sẽ nhận được 1 wing 2.5 luck.
 • Nạp thẻ cào chỉ được khuyến mại 10% giá trị Gcoin.
 • Nạp qua ATM hoặc Momo sẽ được khuyến mại 50% giá trị Gcoin.
 • Nạp thẻ cào chỉ được khuyến mại 10% giá trị Gcoin.
 • (Số Gcoin km sẽ không tính vào đua top).
 • Sau khi kết thúc đua top phú hộ sẽ drop nguyên liệu xoay wing 2.5 ở các Boss lớn.